Vissza az eseményekhez...
2019-03-25 - 08:00
Beiratkozás a Páduai Szent Antal Általános Iskolába

A Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M?vészeti Iskola a 2019/20-as tanév els? osztályába beiratkozást tart március 25-26-án 8 és 16 óra között.

Jelentkezni az iskola saját jelentkezési lapján lehet. Kérjük, a jelentkez?k hozzák magukkal
• az óvodai szakvéleményt
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• személyi igazolványát (ha van)
• lakcímkártyáját
• TAJ számát.

Amennyiben a család valamely egyházhoz tartozik, írásbeli egyházi ajánlást is kérünk. A felvétel feltétele, hogy a szül?k elfogadják az iskola nevelési alapelveit, és aláírásukkal egyetértésüket kifejezzék. A felvételi során az iskola vezetése minden jelentkez? szüleivel elbeszélget.
Ha iskolánkba túljelentkezés van (mint az elmúlt években volt), az iskola nem tud minden jelentkez?t felvenni. Ebben az esetben a jelenleg
érvényes jogszabályokkal összhangban a következ? szempontokat vesszük figyelembe:
• egyházi elkötelezettség
• jár-e testvére már az iskolába
• mennyire közel lakik az iskolához
• mennyire közel dolgozik a szül? az iskolához.

A felvétel eredményér?l 2019. április 5-ig értesítjük a szül?ket. A felvetteknek ezzel hivatalossá válik a beiratkozás, a fel nem vetteknek
visszaküldjük az óvodai szakvéleményét, hogy azzal más iskolába jelentkezni tudjanak.

Az iskola nevelési értékeit a Nevelési Program és a Házirend alapján a Nevelési nyilatkozatban foglaltuk össze. A ránk bízott gyerekeket csak
akkor tudjuk felel?sen nevelni, ha a szül?kkel közös értékek mentén dolgozunk. Ezért a felvétel feltétele, hogy a szül?k a Nevelési nyilatkozatot
megismerjék, és elfogadják, amelyet aláírásukkal is igazolnak.

2081 Piliscsaba, Béla király útja 72.,
Tel.: 06-26-375-322, Fax: 06-26-375-020
e-mail: szentantaliskola2081@gmail.com, www.paduai.hu

Dr. Ujházy András igazgató

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.